SEN

DREAM
Sen
Myspace Layouts
Na týchto stránkach nájdete krátke úryvky z nádhernej knižky od Madeleine Rivest: ...a bola žena / ...and there was woman.

Chapter One


Dar byť ženou/
The Gift of Being a Woman


"Ďakujem Ti, žena, že si žena."

Ján Pavol II., List ženám, 2


"Thank you,
every woman,
for the simple fact of being a woman!"


John Paul II., Letter to Women, 2

 
26.04.2007