SEN

DREAM
Sen
Myspace Layouts
Na týchto stránkach nájdete krátke úryvky z nádhernej knižky od Madeleine Rivest: ...a bola žena / ...and there was woman.

Chapter Three


Žena a jej sexualita/
Woman and Her Sexuality


"Iba človek zaslepený vášňou škriepiť sa
by mohol popierať,
že žena je dušou a telom stvorená
pre určitý úmysel."

Edith Stein, Woman


"Only a person blinded by the passion
of controversy could deny
that woman in soul and body is formed
for a particular purpose."

Edith Stein, Woman

 
26.04.2007