SEN

DREAM
Sen
Myspace Layouts
Na týchto stránkach nájdete krátke úryvky z nádhernej knižky od Madeleine Rivest: ...a bola žena / ...and there was woman.

Chapter Two


Rozdiely medzi mužom a ženou/
The Differences between Men and Women


"A Boh videl všetko, čo urobil,
a hľa, bolo to veľmi dobré."

Genezis 1,31


"God looked at everything he had made,
and he found it very good."

Genesis 1:31

 
26.04.2007