SEN

DREAM
Sen
Myspace Layouts
Na týchto stránkach nájdete krátke úryvky z nádhernej knižky od Madeleine Rivest: ...a bola žena / ...and there was woman.

DEDICATION
Tyto
stránečky
věnuji
své
mamince.

Drahá maminečko,

děkuji Ti za vše...
MAMINKA


 
26.04.2007